Se opp for svindel!

Det har kommet varsel om at medlemmer har fått svindel-epost som ser ut som kommer fra NSHK, og hvor en blir bedt om å legge inn betalingskort. Husk ALLTID å sjekke avsender på e-postene dere får ved å trykke på :fra mailen og ikke legg inn betalingskort uten at dere selv skal kjøpe noe.

Oppdatering: Denne gangen var det heldigvis ikke svindel, men en uheldig kasserer som klarte å sende en e-post til alle medlemmer i stedet for til bare en person. Men bra dere er oppmerksomme!

Informasjon om årsmøtet 29. mai 2024

Kjære medlemmer i NSHK

Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubb sitt årsmøte 29 mai 2024

Årsmøtet blir avholdt digitalt onsdag 29 mai 2024. Møteleder er ekstern, og det vil være anonymt voteringssystem for valg og saker som krever det. Deltakelse på årsmøtet krever elektronisk påmelding via klubbens SmartOrg system.

Forslag eller saker til årsmøtet må være styret i hende, eller poststemplet, senest 23.04.2024. Sakene kan sendes per e-post til post@siberian-husky.net (foretrukket), eller som vanlig brevpost til klubbens adresse: NSHK, v/ Kasserer Ivar Hordnes, Stårputtveien 37, 0891 Oslo. Innmeldte saker per Messenger, tekstmelding eller e-post til enkeltmedlemmer av styret, vil bli avvist.

Før en eventuelt sender inn forslag/saker til årsmøtet, er det lurt å tenke gjennom hvordan forslaget er utformet, slik at folk faktisk forstår hva forslaget innebærer. I prinsippet et ja/nei forslag. Forslagsstiller bør også selv undersøke om forslaget er gjennomførbart, f.eks. i henhold til NKKs regelverk. 

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteens leder Jeger Bjørnson bjornson.jeger@gmail.com  (foretrukket), eller som brevpost til Jeger Bjørnson, Vestre Gjesåsveg 821, 2280 Gjesåsen, så tidlig som mulig, men senest sendt/poststemplet 23.04.2024. 

Innkalling til årsmøte med saksliste og kandidater på valg vil bli sendt alle medlemmer per e-post 3 uker før årsmøtet. Husk å oppdatere e-postadressen din under Min Side på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub (nkk.no).
I innkallingen vil det også bli informert om hvordan man går fram for å opprette profil i SmartOrg systemet, og hvordan man melder seg på årsmøtet. Det vil også bli informert om hvordan man går fram ved eventuell anonym votering.

Vi håper så mange som mulig vil delta på årsmøtet da årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er her medlemmene har størst innflytelse på klubben.

Med vennlig hilsen

Styret

NY BETALINGSLØSNING I NSHK

NSHK har de 2 siste årene ført sitt regnskap i Smartorg. Dette er en programvare levert av et firma i Arendal med samme navn. Programvaren har moduler for regnskap, medlemsdatabase, møtevirksomhet, aktiviteter etc. Smartorg ble i utgangspunktet opprettet som en forenklet løsning for drift av velforeninger, men har utviklet seg til lett å kunne brukes av andre typer foreninger. Sjekk ut www.smartorg.no

Smartorg tilbyr også sine kunder en forenklet nettbutikk. NSHK vil i 2024 ta i bruk denne løsningen for alle innbetalinger til klubben for:

  1. Deltakelse på løp
  2. Trekkhundprøver
  3. Produkter som NSHK tilbyr som f.eks klubbeffekter og kennelannonser.

Med denne betalingsløsningen kan man fremdeles betale med VIPPS, eller med kort, men istedenfor å logge seg inn på VIPPS, må man logge seg inn på Smartorg. Dette betyr et par klikk ekstra for dere brukere, men det betyr 1000-vis av færre trykk for kasserer ettersom betalingene umiddelbart blir registrert rett i regnskapet vårt. 

I tillegg til mindre arbeid for kasserer, får Sportskomiteen og Trekkhundprøveansvarlig mye bedre oversikt over hvem som har betalt for deltakelse. Dermed får vi bedre kontroll på inntektene våre, noe som er svært arbeidskrevende å få med innbetaling til VIPPS nummer. 

Dette betyr at det vanlige VIPPS nummeret som dere er vant til å bruke blir deaktivert og kun åpnet for kafé- og loddsalg på samlingene.

Til slutt: Smartorg fungerer like bra på telefon og nettbrett som på PC.

Se oppskrift for hvordan ta i bruk betalingsløsningen her.

Husk å sjekke kontaktinfo

Kjære medlemmer i NSHK,

Godt nytt år!

Redaksjonen har sendt ut Huskybladet rett før jul, og også denne gangen er det enkelte medlemmer som ikke har fått bladet i posten. Årsaken kan være rot fra posten sin side (heldigvis ikke så ofte), feil fra trykkeriet som sender ut bladene (de har fått rykende fersk, oppdatert adresseliste fra redaktøren), ELLER at en står oppført med feil kontaktinfo på “Min side” hos NKK.
Det siste er det bare dere selv som kan gjøre noe med. Så logg dere inn og sjekk at adresse, e-postadresse etc er korrekt!

Hilsen sekretæren

(Bilde for oppmerksomhet. Foto GBS)

Invitasjon til Vintersamlingen 2024

Invitasjonen til Vintersamlingen 2024 finner du her.

Velkommen!

Viktig informasjon fra Arrangementskomiteen som ikke har kommet med i invitasjonen:

Det blir felles grilling torsdag kveld før kjøremøtet. Dette skal foregå nede ved vannet. Der er det et sted å sitte, og vi kan grille. Det er delvis ute, så kle dere godt. 

Til festmiddagen lørdag har vi fått to alternativer å velge mellom:

Hjemmelaget hamburger med stekte poteter kr 190,-
Svinenakke med honningglaserte rotgrønnsaker kr 240,-
Barn under 12 år får 50% rabatt. 

Ellers er det egen barnemeny: pannekaker til 90 kr, eller hamburger til 100 kr.

Til dessert er det brownie med eller uten bringebærsorbet.

Hvis en ønsker å delta på festmiddagen melder dere på direkte til Johnsgård og sier fra om hva dere ønsker å spise. Man må huske å si fra om man ønsker brownie med eller uten bringebærsorbet. 

Påmeldingsfrist til middagen er 10.02.24. 

Man kan også bestille frokost hvis man ønsker det til 130 kr. Dette må det sies fra om senest dagen før.

Er det noe man lurer på, så ta bare kontakt med leder i komiteen, Veronika Olijnyk.

Fortsatt god jul fra oss i Arrangementkomiteen 

Foto: G B Skarseth

Sølvmedalje til Veronica Strand i VM

NSHK gratulerer Veronica Strand med den flotte sølvmedaljen i barmarks-VM!

Hun skriver selv:

VM i Tyskland 2023: 2. Plass – sykkel senior damer

Vega gjorde en kanonjobb i ei tung og gjørmete løype og hadde fullt fokus hele veien!

Foto av Veronica og Vega: Ronny Teigås

Høring – reviderte regler for juniorhandling

NKK har invitert raseklubber og forbund til å komme med innspill til høringsutkast på regler for juniorhandling, utarbeidet av KG juniorhandling. Frist for høringen var 30. november 2023. Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.
NSHK har sendt inn følgende svar på høringen:


I utkastet til revidert regelverk punkt 5.1 Aldersgruppe står det at barn kan delta fra dagen de fyller 10 år og ut året de fyller 18 år. Implikasjonen av dette er at barn født i desember, får konkurrere som junior nesten ett år kortere enn et barn som er født i januar.

Under punkt 6. Klasser, er teksten fra 5.2 gjentatt i sin helhet.

På grunn av at reglenes utforming medfører ulik konkurranseperiode for barn født tidlig eller sent på året, er det NSHKs syn at reglene endres, slik at aldersgruppe og klasser enten følger dato eller år. Det vil si at teksten i 5.2 utformes som følger:

Konkurransen er åpen fra den dagen de fyller 10 år til den dagen de fyller 18 år.
eller:
Konkurransen er åpen fra det kalenderåret de fyller 10 år og ut kalenderåret de fyller 18 år.

Denne logikken bør også følges i punkt 6, det vil si at man enten følger kalenderår eller dato.

På vegne av NSHK,
Marcus Smestad,
leder Avls-, bruks- og utstillingskomiteen i NSHK