Påmeldte til løp på NSHKs vintersamling 2023

 • 2x 50 km slede 8-spann, , 
 • Linn-Elise Mindt 
 • Cecilie Isaksen 
 • Bente Sofie Alhaug
 • Marcus Smestad
 • 2x 9-15 km slede 6-spann, , 
 • Tone Beate Hansen 
 • Saskia van Es
 • Anne Spangen 
 • 2x 7-10 km slede 4-spann, , 
 • Veronika Olijnyk 
 • Morten Mandfloen
 • Lena Vanvik
 • Wenche Ulleberg-Bøhmer
 • Kristine Skustad
 • 2x 7-10 km slede 2-spann jr., , 
 • Leo Rosseid
 • Rekrutt: 7-10 km slede 4-spann, , 
 • Wilhelmine Thuv
 • Rekrutt: 7-10 km slede 2-spann jr., , 
 • Linnea Rosseid
 • Rekrutt: 7-10 km snørekjøring 2 hunder, , 
 • Ine Marie Pedersen
 • Veteran: 7-10 km 4-spann, , 
 • Runar G. Simonsen
 • Line Løw
 • Veteran: 7-10 km snørekjøring 2 hunder, , 
 • Saskia van Es

Oppdatert invitasjon til vintersamling, info om påmelding og Johnsgårds meny i uke 8

Oppdatert invitasjon til vintersamlingen ligger nå under invitasjoner:

https://www.siberian-husky.net/w/wp-content/uploads/2023/01/Invitasjon-til-vintersamling-2023.pdf

Påmeldingen til Vintersamlingens løp 2023:
Vennligst meld på tidlig slik at vi i arrangørstaben får en så god oversikt som mulig. Har du spørsmål ta kontakt med løpsleder Line Løw på enten epost line.low@medisin.uio.no eller 92821979.
https://www.siberian-husky.net/pamelding/2023/vintersamling/

Vel møtt! 

Johnsgårds meny og priser under vintersamlingen finner dere her:

Styret informerer: FCI sitt standpunkt angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet

Som et ledd i arbeidet i DNA gruppa, har Norsk Kennel Klub (NKK) vært rådspurt i forbindelse med det som har vært kalt Siberian Husky-genomet og diskusjonene rundt hvorvidt man kan bestemme raserenhet ved kommersielle DNA-tester. Foreløpig har vi fått et svar fra NKK som videreformidler General Committee i Federation Cynologique Internationale (FCI) sitt standpunkt: 

«Forskjellige internasjonale laboratorier som er spesialisert i genetikk har konstatert at ulike DNA-genetiske studier, utførte på forskjellige raser med tanke på å vise at hundene var raserene, er ubrukelige. Mellom 70-80% av rasene har hatt en lignende genetisk sammensetning siden rasenes dannelse, og ca 15-20% har en direkte genetisk lenke med egen rase. Det kan derfor konkluderes med at ulike studier på kommersiell DNA-testing ikke hjelper til med å fastslå om hunder er raserene, og at det ikke under noen omstendigheter er mulig å identifisere genene fra nærmeste opphav, da man kan finne gener fra raser som har vært brukt i dannelsen av rasene». 

(Uttalelsen fra FCI var opprinnelig på engelsk, og orginalteksten ligger under her.) 

NKK har informert om at de vil løfte problemstillingen i Nordisk Kennel Unions DNA-gruppe som skal ha møte i mars 2023. Saken er også planlagt behandlet i Svenska Kennelklubbens avlskomité i deres møte 19 januar 2023.

Opprinnelig tekst / uttalelse fra FCI:

_”Different laboratories specialized in genetics, worldwide, stated that various DNA genetic studies, carried out on different breeds in order to show that the dogs were purebred, are useless.  Indeed, between 70 and 80% of the breeds have been having a similar genetic make-up since their creation and an approximate 15-20% keep a direct genetic link with their own breed.  It can therefore be concluded that the various studies on commercial DNA testing do not help in confirming that dogs are purebred and under no circumstances are able to identify the genes of immediate ancestors, as you can find the genes of the breeds that were used for their creation__.”

NSHKs DNA- gruppe har avholdt sitt første møte

Søndag 27.11.22 hadde DNA-gruppa sitt første møte. Referat kommer. Men til informasjon for medlemmer av NSHK kan vi oppsummere møtet i tre hovedpunkter:

1) Det er enighet om å undersøke nærmere de resultater som har kommet fra DNA-testing fra Embark.

2) Det er enighet om å innhente informasjon fra ulike genetikere og eksperter, både nasjonalt og internasjonalt.

3) Det er enighet om at det ikke er snakk om å avregistrere SH, men basert på den informasjonen som vi innhenter og skal behandle, skal gruppa komme med en anbefaling til NSHK om videre arbeid.

Gruppa skal møtes igjen onsdag 4 januar. 

Eventuelle innspill til gruppa sendes på e-post til post@siberian-husky.net

WSA World Trophy Races Sprint (World Cup) 

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har meldt inn de renrasede sprintklassene på Hamar Hundekjørerfestival 7.-8. januar 2023 som et WSA World Trophy løp som gir poeng i WSA World Trophy rangeringen.

For å kunne delta i WSA World Trophy rangeringen må man ha et gyldig WDL-nummer (WSA Racing License). Ta kontakt med sportsfaglig leder i NSHK Line Løw for søknad om WDL-nummer. Dette må man gjøre i god tid før man starter på løpet. Frist for å be om WDL er 28 desember. For at en klasse skal bli godkjent som en World Trophy klasse så må det være minst 5 startende, men ikke alle i klassen trenger å ha et WDL nummer eller være med på rangeringen. 

På Hamar Hundekjørerfestival vil disse klassene gi World Trophy poeng: 

Skijoring/Snørekjøring, Sled 2-dog RNB, Sled 4-dog RNB, Sled 6-dog RNB, Sled 8-dog RNB og Sled unlimited class RNB (merk at 6-spann, 8-spann og åpenklasse gjelder kun Siberian Husky, mens snørekjøring, 2-spann og 4-spann også gir poeng for de øvrige 5 polarhundrasene). Dessverre er det ikke poeng for juniorer enda.

Ved spørsmål og for WDL ta kontakt med Line Løw på epost: line.low@medisin.uio.no