Dyrevelferd

Norsk Siberian Husky Klubb ønsker å fremme hundehold, hundesport, avl og oppdrett med dyrevelferd i fokus. Klubben satte derfor ned en arbeidsgruppe for dyrevelferd 13.06.2022. Denne gruppen jobber med ulike saker som angår dyrevelferd for hund. Disse sakene skal være relevante for de som driver med hundesport, avl og oppdrett og/eller har familie- og turhunder. 

Siden er under utvikling – vi tar gjerne imot innspill!