Kjøpe/ selge siberian husky?Ønsker du å kjøpe en siberian husky-valp?

På denne siden finner du liste over innmeldte kull, slik at du kan kontakte oppdrettere direkte, eller du kan kontakte klubbens valpeformidler først for å få mer informasjon. Valpeformidleren kan ikke anbefale spesielle kull fremfor andre, kun opplyse om hva som er innmeldt og gi generelle råd. Vi gjør oppmerksom på at denne listen kun er en oversikt over hva som finnes av kull hos klubbens medlemmer og IKKE er en anbefaling av kull.

Tispene går drektige i 63 dager, så forventet fødsel er ca 9 uker fra paringsdato. Foreløpig er det kun krav om at oppdretter er medlem av Norsk Siberian Husky Klubb, at foreldrene er registrerte i Norsk Kennel Klubb (NKK) og at NKKs etiske retningslinjer er fulgt, for at kullet skal kunne annonseres via valpeformidlingslisten.

Det er ingen avlsrestriksjoner på siberian husky i Norge så langt. Det er opp til valpekjøper å gjøre undersøkelser om det enkelte kull og deres oppdrettere.

NSHK stiller følgende krav ved formidling av valpekullet på klubbens nettsider:
• Oppdretter må være medlem i NSHK, og begge foreldredyr må være registrerte i NKK, eller tilsvarende klubber.
• NKKs etiske retningslinjer for avl må være fulgt (spørsmål 5, 6 og 7).
• Alle spørsmål i skjema må være korrekt utfylt.
• Oppdretter forplikter seg til å registrere alle solgte valper innen de er fylt 6 måneder.

NSHKs tips til valpekjøpere

NKKs etiske retningslinjer for hundeavl

NKKs tips til deg som skal kjøpe hund

NSHKs Avlsretningslinjer

OBS!
Norsk Siberian Husky Klubb får ofte henvendelser fra folk som har kjøpt siberian husky og ikke fått registreingspapirer. Prisen på en siberian husky fra oppdrettere som driver med registrerte hunder ligger oftest på rundt 15-17 000 kr. Hunder som averteres på f eks Finn.no til langt lavere priser er oftest blandinger (mange skriver alikevel Siberian Husky i annonseoverskriften) eller uregistrerte siberians. (Prisforlangende er ofte bare noen tusen under registrerte SH.) Disse kan ikke delta på utstillinger, delta i løp for registrerte polarhunder, eller brukes i avl av renrasede hunder. Ønsker du en registrert hund, må du forsikre deg om at foreldrene er registrerte i Norsk Kennel Klub (NKK), og forlange en skriftlig kontrakt der det fremgår at valpen skal registreres.

Det finnes endel voksne hunder på markedet hvor prisene varierer sterkt.

Mer informasjon kan du også finne i klubbens valpebrosjyre (pdf)

FOR OPPDRETTERE

Er du medlem av NSHK, har  paret en tispe og ønsker å få kullet formidlet på Norsk Siberian Husky Klubbs nettsider?


Fyll ut valpeformidlingsskjemaet fra denne siden (se nedenfor), og returner det til valpeformidleren. I skjemaet for valpeformidling blir oppdretterne bedt om å opplyse om hundenes resultater i løp og på utstilling. Vi ber kun om de beste plasseringene i løp og beste premiegrad på utstilling. En del hunder vil dermed kunne ha en lengre meriteringsliste enn det som fremkommer av annonsen.

Etter at valpene er født, må valpeformidleren få informasjon om antall valper og kjønn. Når valpene er solgt, forventes det at du melder fra om dette, slik at kullet kan fjernes fra listen.

Oppdretter må melde fra når valpene er født, så flyttes kullet fra Nye paringer til Nye kull. Kullene blir automatisk fjernet fra listen når valpene er 3 måneder. Dersom kullet fortsatt skal stå etter at de er 3 måneder gamle, må valpeformidler få beskjed.

Oppdretter kan legge ved et bilde av mor, et av far og et av valpene + max 4 linjer info om kullet i tillegg til info fra skjemaet

Innmelding av paringer og fødsler
Valpeformidlingsskjema (pdf, NB! Bruk f.eks. Adobe Reader for å fylle ut)
Valpeformidlingsskjema (docx)
Norsk Kennel Klubs skjema for eierskifte, fôravtale og andre relevante skjemaer

Valpeformidler
Hågen Bjørgum,
Mobil: 951 01 034
valpeformidler@siberian-husky.net

Fotos: Rikke Bergendahl