Søknad om økonomisk støtte til startkontingent / påmeldingsavgift for langdistanseløp over 200 km

I tråd med årsmøtevedtaket fra 2021 gis det anledning til å søke om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp.
Sportskomiteen har utarbeidet et skjema som skal brukes som søknad og som skal sendes leder av sportskomiteen på epost innen 1. juni.
Styret har fattet vedtak om at enkelte krav må være oppfylt for å få støtte. Flere av kravene er basert på erfaringer fra andre klubber som også har en støtteordning, f.eks Oslomarka Trekkhundklubb. Styret har fattet vedtak om at støtte gis opp til 60% av startkontingent. Ved mange søkere vil det brukes en fordelingsnøkkel. Send inn skjema og vi skal behandle søknaden så raskt som mulig (etter at fristen har gått ut).

Skjema i pdf finner du her.

Skjema i word finner du her.

Leder Line Løw
line.low@medisin.uio.no

Webinar om Spondylose og LTV på hund med veterinær Kristin Steinmoen Halle

Hei! 
Da er det duket for webinar for klubbens medlemmer igjen; denne gangen mandag 17. juni kl 20.00!

Temaet er ryggproblemer: Spondylose og LTV (Lumbosacral transitional vertebra), og hvordan behandle hunder med disse diagnosene. Dette hører man om av og til på SH og dessverre. LTV er det mange som ikke kjenner til, også veterinærer, men det blir mer og mer vanlig på mange hunderaser. 

Dagens foredragsholder er Kristin Steinmoen Halle. Hun skriver:

«Jeg er veterinær med etterutdanning i veterinærkiropraktikk, osteopati, sportsmedisin, funksjonell nevrologi og noe mer. Jeg har skrevet en artikkel som ble publisert i Veterinary Sciences om forebygging av spondylose hos Boxer ved hjelp av veterinærkiropraktikk.
I forhold til LTV har jeg erfaring fra å behandle hunder med symptomer pga dette.»

Husk at du må melde deg på for å delta. For dere som ikke har mulighet til å se webinaret på direkten, vil det bli gjort opptak som vil være tilgjengelig i 14 dager. OBS: En må ha meldt seg på webinaret for å få lenke til opptaket. 

Siste frist for påmelding er dagen før, altså 16 juni.

PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DU HER

Velkommen!Angående kennelannonsene på hjemmesiden og i Huskybladet

Melding fra kasserer angående betalingsfrist for kennelannonser 2024 på hjemmesiden og i Huskybladet:

Den 2.mai ble det sendt ut krav om betaling for kennelannonsene for 2024 til dem som allerede har annonse på hjemmesiden og i Huskybladet. Dersom det er noen andre som ønsker å rykke inn en annonse for kennelen sin, kan dere ta kontakt med kasserer (ivarh567@gmail.com) for å få tilsendt en betalingslenke.

Betalingsfristen for eksisterende annonser er 17. mai. Deretter vil ubetalte annonser bli fjernet. Nye annonser kan legges til når som helst, men man må betale full pris uansett, altså kr 150. Det vil komme et betalingsgebyr i tillegg på kr. 7, som går til Vipps eller Stripe, for å tilby betalingstjenesten via Smartorg. Betaling via Smartorg gjør at innbetalingene registreres umiddelbart i regnskapet til klubben og gir full oversikt over hvem som har betalt.

Innkalling til digitalt årsmøte i NSHK, onsdag 29. mai

Innkallingen til digitalt årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb onsdag 29. mai er nå sendt til alle klubbens medlemmer på e-post. Innkallingen ligger også under fanen Om NSHK – Årsmøte her på hjemmesiden. 

Merk at valgkomiteens innstilling, punkt 9 på dagsorden, er vedlagt i eget dokument.

Merk også at møtet krever påmelding, og at absolutt siste frist for å melde seg på møtet er fredag 24. mai! 

Hvis du ikke har mottatt e-posten; sjekk spam-filteret ditt, eller sjekk om du har riktig adresse på Min side hos NKK. Det er bare du som kan forandre kontaktinfo der.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme på årsmøtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret

NSHKs valpebrosjyre/infobrosjyre er revidert

NSHKs valpebrosjyre “En husky i huset” ligger nå på hjemmesiden ferdig revidert.

Både tekst og bilder er gjennomgått og oppdatert slik at stoffet skal være mest mulig tidsriktig, og vi håper brosjyren i sin nåværende form vil falle i smak. Her er litt av hvert å lese, både for dere som vurderer å kjøpe valp, men også for alle med interesse for rasen Siberian husky.

Dere finner brosjyren her.

For styret i NSHK

Rikke Bergendahl og Gro Britt Skarseth

Spørreundersøkelse fra NKK om hundehold i din kommune!

Dette er en undersøkelse som NKK håper at medlemmer av NSHK vil svare på (inkludert styre- og komitémedlemmer). Undersøkelsen skal prøve å kartlegge hvordan det er å ha hund i ulike kommuner i Norge, og hvordan det offentlige legger til rette for (eller ikke) å ha hund der dere bor.

Noe av det man opplever som direkte inngripende i hverdagen er hvilke lover og regler som omfatter hundeholdet vårt. Det kan være steder man kan ferdes uten å ha hund i bånd, tilrettelegging for lokale hundeklubber, antall søppelkasser på turstien, for å nevne noe. Det betyr derfor noe for alle hvordan kommunen og myndighetene legger til rette for hundene våre.

For oss i NSHK kan for eksempel tilgang til løyper om vinteren og gode treningsområder på barmark være viktig.

Det er dere som vet hvordan det er i deres nærmiljø, og NKK vil svært gjerne høre fra dere!

Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som kommer over sommeren og er helt anonym å svare på.

Lenke til undersøkelsen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1202151X428657488X61124

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Vennlig hilsen Styret

NSHKs tips til valpekjøpere

Styret har utarbeidet en liste med tips, særlig beregnet på dem som er nye i hundemiljøet og som er på utkikk etter valp. Det er ikke alltid lett å vite hva en skal undersøke, eller spørre om, før en skaffer seg hund. Tipslisten kan også være en grei huskeliste for oss som allerede har hund og som har tenkt å skaffe flere.
Styret håper dette kan være nyttig.

Tipslisten finner en på siden “Kjøpe/selge siberian husky” her på hjemmesiden.

Dere finner den også her.

Foto: Kaia Hannestad Nygaard

Ny taushetserklæring for tillitsvalgte i NSHK

Styret har i styremøte 4. mars 2024 vedtatt følgende:

Som tillitsvalgt i Norsk Siberian Husky Klubb får man tilgang til mye og til dels sensitiv informasjon. Det er viktig at våre tillitsvalgte har en bevisst holdning til hvordan vi håndterer slik informasjon. Det er derfor utarbeidet en taushetserklæring som alle tillitsvalgte i NSHK må signere for å kunne være i sine verv. 
Når styret konstituerer seg etter årsmøtet, er det leders ansvar at taushetserklæringen forelegges nye styremedlemmer for underskrift. Komitélederne i de ulike komiteene har ansvar for at deres komitémedlemmer blir forelagt taushetserklæringen før de skal delta i møter og annet arbeid for klubben.
Signerte taushetserklæringer sendes sekretær og oppbevares i egen mappe i klubbens e-post.


Taushetserklæringen ligger under fanen “Styret informerer” her på hjemmesiden. Den finnes også her.

Dette vil tre i kraft fra etter årsmøtet 29. mai 2024.

For styret i NSHK

Gro Britt Skarseth, sekretær