Oppdatert løpsreglement

Styret og Sportskomiteen informerer:

Viktig informasjon angående oppdatert løpsregelverk gjeldende fra 1.1.2024!

Etter påtrykk fra flere Dyrevelferdkontrollører angående aldersbestemmelsene på hund i vårt løpsregelverk, har styret diskutert dette i styremøtet 14 august 2023. Det ble vedtatt at NSHK skal tilnærme seg regelverkene til Norges Hundekjørerforbund og International Federation of Sleddog Sports og heve aldersgrensen for deltakelse i løp til 18 mnd. Unntak er løpeklassene på barmark. Derfor strykes denne setningen i reglementet:  For klasser under 18 km på snø skal hunden(e) være fylt 12 mnd første løpsdag. Se oppdatert regelverk under Aktiviteter > Løpskjøring > NSHK løpsregler.

Med vennlig hilsen

Saskia van Es (leder Sportskomiteen) og Line Løw (leder NSHK)

Informasjon om WSA enkeltmedlemskap

Årsmøtet 2023 stemte for at Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) skulle melde seg ut av World Sleddog Association (WSA) som arrangerer mesterskap for registrerte polarhunder. Dette har styret gjort, og NSHKs medlemskap i WSA er terminert fra og med sesongen 2022/2023. Fra og med neste sesong (2023/2024) må de utøverne som vil stille til start for Norge søke om enkeltmedlemskap i WSA. Dette inkluderer også de utøverne som planlegger å stille til start i barmarksmesterskapet i desember i Tyskland. 

Dersom norske utøvere ønsker å søke om enkeltmedlemskap (Single membership), må det sendes en epost til kasserer Cindy van den Brink i WSA på denne eposten: (treasurer@wsa-sleddog.com). Cindy van den Brink sender utøverne en faktura på 45 Euro som et enkeltmedlemskap koster. I tillegg må det betales WDL* (45 Euro) for sesongen og naturligvis startavgiften for mesterskapet man vil stille på. Man vil få tilsendt faktura på dette når man melder seg på et mesterskap. Enkeltmedlemskapet og WDL vil gjelde for både barmarksmesterkapet og mesterskap på snø i sesongen 2023/2024.

Oppfordrer de utøverne som ønsker å delta på WSA mesterskap til å følge med på Facebookgruppa i tillegg til hjemmesiden WSA – Home (wsa-sleddog.com) for informasjon om påmelding etc.

WSA Dryland Championships 8-10 December 2023 

WSA Sprint and Middledistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

WSA Longdistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

*WDL = WSA Drivers License 

Dokumentet ligger også ute under fanen “styret informerer”.

For Styret i NSHK

Line Løw, leder

Webinar “Fra crazy til rolig” med Marlene Hällström 7. august kl 18.30 (merk tiden!)

Drømmer du om å ha rolige hunder ved oppstart? Det er du ikke alene om!
Mange hundekjørere sliter med å ha stressede hunder når en skal ut og trene. Stresset gjør hundene utagerende og kan utløse mange uønskete ting som tygging av liner og seler, hunder som surrer seg inn i linene, bråker og skriker eller som biter andre hunder eller mennesker i rent stress.

Marlene Hällström ved MeMush Academy vet akkurat hvor vanskelig det kan være å ha stressede hunder i startsituasjonene. Men ved å forstå mekanismene bak stresset, og møte hundene med smarte verktøy, har hun lykkes med å forandre sine hunders oppførsel. Nå står de rolig og logrer med halene før start.

I webinaret “Fra crazy til rolig” lærer hun oss fem ting som vi kan gjøre for å hjelpe hundene til å finne roen i startsituasjonene. Hun tar utgangspunkt i hundenes fysiologiske egenskaper og deres flokkinstinkt, hundenes drivkraft til å jobbe og også hundeførerens betydning for hundenes stressnivå.

Marlene er etolog med særlig fokus på brukshunder og hunder i flokk. Hun har selv 20 års erfaring med siberian huskies og konkurrerer aktivt i mellomdistanse. Marlene er også leder i Svenska Draghundsportförbundet.

Webinaret holdes på svensk.
Påmelding til webinaret finner du her.

NSHKs webinarserie


Neste webinar er om massasje på hund for “amatører” med Charlotte Netteberg fra Nordisk Heste- og Hundeterapiskole. Webinaret gis tirsdag 6. juni kl 19:00, og lenke sendes de påmeldte samme dag. Har du ikke meldt deg på enda, så skynd deg å gjøre det nå!

Skjema for påmelding finner du her

Charlotte Netteberg has master fra NMBU og drifter sin egen klinikk i Asker. Hun er lærer i akupressur og massasje hos Nordisk Heste- og Hundeterapiskole.

Vel møtt!

Hilsen Styret i NSHK

DNA-gruppens anbefaling til Styret i NSHK

Gruppen som har sett på spørsmålet om DNA-testing for eventuelt å kunne bekrefte raserenhet har bestått av Sigmund Alhaug, leder, Line Løw, Anita Engebakken-Fjell, Tone Beate Hansen, og Marcus Smestad.

Det er viktig å slå fast at en eventuell framtidig DNA-testing ikke skal ha tilbakevirkende
kraft. Ingen registrerte Siberian Huskyer skal avregistreres.

I DNA-gruppen er det fortsatt tvil om EMBARK-testen kan brukes til dette formålet. (å påvise raserenhet, red. anm.) Enkelte medlemmer av gruppen er skeptiske til det faktum at det ikke foreligger publisering av innholdet i referansepanelet som blir brukt som sammenligningsgrunnlag. Det er ikke publisert artikler basert på dette i fagfellevurderte tidsskrifter, og det synes heller ikke å være validert på andre måter i tilfredsstillende grad. Gruppen har ikke fått informasjon om validitet og reliabilitet eller konfidensintervall. Dette er grunnleggende informasjon for å vurdere hvorvidt testen har tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å kunne brukes som en test i denne sammenheng.

Samtidig er flere medlemmer av DNA-gruppen enige i at EMBARK sin test er den beste DNA-testen man har på markedet i dag når det gjelder slik testing. Rådataene er veldig rike og kan brukes til flere analyser og forskning, og det gjøres i flere prosjekter i dag.

Det er usikkerhet om DNA-testing er rette veien å gå på nåværende tidspunkt, når man vet så lite om selve sammenligningsgrunnlaget for testen.

Gruppen har vært i kontakt med eksterne forskere og fagfolk, både innen genetikk og avl på hund, og på andre dyreslag. Det er i andre fagmiljø en gjengs oppfatning (basert på vitenskapelig grunnlag) at DNA-test for å bekrefte renrasethet ikke er sikkert nok, og det benyttes heller ikke i avl på hesteraser f.eks. Her benyttes DNA-test av foreldre.

På bakgrunn av det arbeidet gruppen har gjort, med mange gode argumenter for og imot testing, har DNA-gruppen kommet fram til følgende anbefaling til styret i NSHK:

1) Å teste EMBARK sin DNA-test med en blindtest

Dersom det er mulig så anbefaler DNA-gruppen styret i NSHK å gjennomføre en blindtest med flere hunder. NSHK betaler for DNA-tester fra EMBARK og testtaking
hos veterinær. Disse hundene skal gis navn ved prøvetaking som ikke identifiserer rase eller klubbtilhørighet og skal være fullstendig anonymiserte når de sendes inn til EMBARK. Resultatene skal være konfidensielle.

Utvalget bør bestå av:
a) hunder som forventes å komme tilbake som 100% Siberian Husky (eventuelt testet tidligere med dette resultatet)
b) hunder man vil forvente at kommer tilbake med %-vis innslag av Alaska Husky
c) hunder man ikke har noen forventning om
d) Alaska Huskyer fra langdistanselinjer
e) Alaska Huskyer/Hounds fra sprintlinjer
f) Grønlandshunder
g) Øst-Sibirsk Laika

Basert på resultatet av denne blindtesten vil DNA-gruppen komme med videre anbefalinger.

2) Avkomstesting med DNA-testing av foreldre og valper ved registrering.

Siden det er kommet fram mistanke om juks i nær fortid anbefaler DNA-gruppen at styret i NSHK eventuelt heller vurderer å innføre foreldre/avkom-testing i en periode. Dette må avklares med NKK, og kostnader ved testing må undersøkes med NMBU.

NB Utvidet påmeldingsfrist til årsmøtet

NB! Utvidet påmeldingsfrist til årsmøtet.
Ettersom enkelte medlemmer har vært for sent ute med å melde seg på årsmøtet, og har spurt styret om å få sende påmelding etter fristen, har styret i kveld vedtatt å åpne opp for påmelding fra nå og frem til midnatt i dag, mandag 22.mai.
Dette blir ABSOLUTT SISTE FRIST.
En må benytte lenken for påmelding som en finner i innkallingen til årsmøtet.
Hilsen Styret

Minner om webinaret tirsdag 23. mai om hundens anatomi

Styret vil gjerne minne om webinarserien for våre medlemmer.
Neste webinar er tirsdag 23. mai kl 19.00 med Line Østerhagen. Temaet er hundens anatomi.
Link til påmelding finner dere her

For dere som ikke har mulighet til å se webinaret akkurat på tirsdag, vil det bli opptak som ligger ute i 14 dager etterpå. En må ha meldt seg på for å få link til opptaket.

Line Østerhagen brenner for dyrenes ve og vel! Hun har 20 års klinisk erfaring og 12 års utdanning innen fysikalsk behandling, terapi og medisin på hest, hund og mennesker. Hun er faglig ansvarlig for alle kurs og studier på Nordisk Heste- og Hundeterapiskole (www.nht.no).
Dette foredraget gir en god innføring i hundens anatomi.

Mer informasjon om alle webinarene i serien finner dere her