Melding fra ABU-komiteen angående Spesialutstillingen

Vi har fått ordnet en løsning for alle de fine påmeldte hundene til rasespesialen vår, og i dag skal det ha kommet nummerlapper til alle som hadde meldt seg på før vi stoppet påmeldingene.

Vi har måttet finne en ny dommer til valpene. Denne vil bli annonsert etterhvert, så vi håper alle vil ta godt imot den nye dommeren i utstillingsringen! 
Resten av hundene vil, som planlagt, bli dømt av Gunilla Sandberg. 

Vi har fått noen henvendelser fra de som dessverre ikke fikk meldt på i denne omgang, og vi beklager igjen at det ble slik. Det er veldig kjedelig at ikke alle som ønsker det får blitt med. Vi håper at dere vil melde på til neste år igjen i stedet! 

Vil også minne om at det blir mye sosialt i løpet av helgen. Vi har jo en presentasjon fra Finnmarksløpet pluss litt informasjon fra DNA-gruppa på søndagen. Så om dere ikke har fått meldt på hunder, er dere jo hjertelig velkomne til å bli med på det andre som skjer. 

Minner også om påmeldingen til fellesmiddagen på lørdagen!
Fristen er 15.mai, og det koster 250kr pr person for grillmat. Påmelding sendes til info@fryaleir.no 

Håper vi ser mange av dere på Frya i løpet av helgen! 

Hilsen ABU-komiteen

Styret informerer: Uttalelse fra Nordisk Kennel Union og Svenska Kennelklubben angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet:

Styret i NSHK mottok fredag 5. mai en e-post fra NKK, hvor de oppdaterte oss på hva DNA-gruppen i Nordisk Kennel Union (NKU) og Svenska Kennelklubbens (SKKs) avlskomité har kommet frem til angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet. Vi gjengir uttalelsene her:

DNA-gruppen i Nordisk Kennel Union (NKU) har kommet med følgende uttalelse:

“Molecular genetic analyses of breed ancestry can be of scientific value to study the genetic makeup of a breed and the relationship between breeds. However, the tests currently offered cannot be applied to determine with certainty whether a dog meets the FCI’s requirement of three generations of the same breed and should not be used as basis for definition of a breed. Breed affiliation is traditionally based on phenotype and should not be equated with the individuals in the pedigree not showing any traces of any other breed based on DNA analyses. Recently created breeds, breeds with an open studbook or breeds where crosses have been made in the recent past can be expected to exhibit genetic variation from more than one breed. Moreover, NKU/VK would like to emphasize that breeding of pedigree dogs is facing challenges related to closed stud books and low genetic variation. This should be taken into account when applying new molecular genetic tools. In the case of suspected fraud, it is advised to use parentage testing to verify parentage, rather than applying tests for breed ancestry.”

Oversettelse av NKUs uttalelse:
Molekylærgenetiske analyser av rasetilhørighet kan være av vitenskapelig verdi for å studere den genetiske sammensetningen til en rase og forholdet mellom raser. Testene som pr i dag tilbys kan imidlertid ikke brukes for å fastslå med sikkerhet om en hund oppfyller FCIs krav om tre generasjoner av samme rase og bør ikke brukes som grunnlag for definisjon av en rase. Rasetilhørighet er tradisjonelt basert på fenotype og skal ikke sidestilles med at individene i stamtavlen ikke viser spor etter noen annen rase basert på DNA-analyser. Nyskapte raser, raser med åpen stambok eller raser hvor det er gjort krysninger i den senere tid kan forventes å vise genetisk variasjon fra mer enn én rase. Videre vil NKU/VK understreke at avl av rasehunder står overfor utfordringer knyttet til lukkede stambøker og lav genetisk variasjon. Dette bør tas i betraktning ved bruk av nye molekylærgenetiske verktøy. Ved mistanke om juks, anbefales det å bruke foreldre/avkomtesting for å bekrefte opphav, i stedet for å bruke tester for å fastslå raserenhet.

SKKs avlskomitè har også diskutert saken, og de har kommet frem til dette:

SKK/AK konstaterar, baserat på dialog med Embark, att de genetiska analyser av rastillhörighet som idag erbjuds inte kan tillämpas för att säkert avgöra om en hund kan anses uppfylla FCIs krav på tre generationer av samma ras. SKK/AK poängterade också att definitionen av en ras inte bör jämställas med att individerna i stamboken vid molekylärgenetiska analyser inte visar spår av någon annan ras. Nyligen skapade raser, raser med öppen stambok eller där inkorsningar har gjorts i närtid kommer av naturliga skäl att uppvisa genetisk variation från mer än en ras. Kommittén konstaterade vidare att rashundsaveln står inför utmaningar relaterade till stängda stamböcker och låg genetisk variation, vilket bör beaktas vid tillämpningen av nya molekylärgenetiska verktyg..” (for the entire statement see SKK/AK protocol 1-2023).

I vinter fikk vi oversendt fra NKK uttalelsen fra General Committee i Federation Cynologique Internationale (FCI) angående hvordan de stiller seg til DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet. (Også tidligere postet på denne siden) Uttalelsen fra FCI lød som følger:

_”Different laboratories specialized in genetics, worldwide, stated that various DNA genetic studies, carried out on different breeds in order to show that the dogs were purebred, are useless.  Indeed, between 70 and 80% of the breeds have been having a similar genetic make-up since their creation and an approximate 15-20% keep a direct genetic link with their own breed.  It can therefore be concluded that the various studies on commercial DNA testing do not help in confirming that dogs are purebred and under no circumstances are able to identify the genes of immediate ancestors, as you can find the genes of the breeds that were used for their creation__.”

Oversettelse FCIs uttalelse:
«Forskjellige internasjonale laboratorier som er spesialisert i genetikk har konstatert at ulike DNA-genetiske studier, utførte på forskjellige raser med tanke på å vise at hundene var raserene, er ubrukelige. Mellom 70-80% av rasene har hatt en lignende genetisk sammensetning siden rasenes dannelse, og ca 15-20% har en direkte genetisk lenke med egen rase. Det kan derfor konkluderes med at ulike studier på kommersiell DNA-testing ikke hjelper til med å fastslå om hunder er raserene, og at det ikke under noen omstendigheter er mulig å identifisere genene fra nærmeste opphav, da man kan finne gener fra raser som har vært brukt i dannelsen av rasene». 

For styret i NSHK
Gro Britt Skarseth, sekretær

Viktig melding angående spesialutstillingen

Det har strømmet på med påmedinger til spesialutstillingen i år, og det er utrolig hyggelig!

Luksusproblemet nå er at det har kommet inn mer enn 110 påmeldinger, og dommeren kan egentlig bare dømme 80 hunder! Det har vært helt umulig å få fatt i en ekstra dommer på så kort tid (det jobbes fortsatt med den saken), så NSHK ser seg nødt til å stenge påmeldingen til utstillingen.

Da det ikke er mulig å fysisk stenge påmeldingssystemet hos NKK før fristen går ut, vil eventuelle påmeldte etter at denne meldingen nå går ut få pengene returnert.

Spørsmål kan rettes til ABU-komiteen ved Lena Sparbo Vanvik eller Birgit Alhaug.

Bilde for oppmerksomhet.
Foto: GBSkarseth

Norsk Siberian Husky Klubb inviterer til webinarserie for våre medlemmer!

Som et tilbud til alle medlemmer av Norsk Siberian Husky Klubb inviterer vi til vår aller første webinarserie. Vårt mål er at webinarene skal være lærerike uavhengig av om du har hatt Siberian Husky i 50 år, eller om skal få deg din første neste uke. Vårt mål er at webinarene skal være nyttige uavhengig av om du har en flokk på 30, eller om du har 1. Styret tar gjerne imot innspill til tema og foredragsholdere.

Vår og sommer 2023:
Torsdag 4 mai kl 19:00: Geir Wiik – poter og poteskader, forebygging (OBS – allerede neste torsdag)
Tirsdag 23 mai kl 19:00 Line Østerhagen – Hundens anatomi
Tirsdag 6 juni kl 19:00 Charlotte Netteberg – Massasje på hund
Onsdag 21 juni kl 19:00 Nicolina Green – Streching for hund

Webinarene er gratis for våre medlemmer, men man må melde seg på via nettskjema for å få tilgang til lenke til webinaret.

Kan du ikke på det oppsatte tidspunktet for webinaret? Fortvil ikke – foredragsholderne gir tilgang til opptak av webinaret i 14 dager. Du må fortsatt melde deg på via nettskjemaet.

Mer om webinarene, påmeldingslenke samt informasjon om foredragsholderne finner du her

Søknad om økonomisk støtte til startkontingent / påmeldingsavgift for langdistanseløp over 200 km


I tråd med årsmøtevedtaket fra 2021 gis det anledning til å søke om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp.
Sportskomiteen har utarbeidet et skjema som skal brukes som søknad og som skal sendes leder av sportskomiteen på epost innen 1. juni.
Styret har fattet vedtak om at enkelte krav må være oppfylt for å få støtte. Flere av kravene er basert på erfaringer fra andre klubber som også har en støtteordning, f.eks Oslomarka Trekkhundklubb. Styret har fattet vedtak om at støtte gis opp til 60% av startkontingent. Ved mange søkere vil det brukes en fordelingsnøkkel. Send inn skjema og vi skal behandle søknaden så raskt som mulig (etter at fristen har gått ut).

Skjemaet finner du her

Sportsfaglig leder Line Løw
line.low@medisin.uio.no

Matt Tuckey nr 4 i WSA VM i Vermiglio, Italia

I februar stilte Matt Tuckey (nytt medlem i NSHK) til start i 6-spannsklassen i WSA VM i Vermiglio, Italia for NSHK og Norge. Han ble nummer 4 av 20 startende i sin klasse.
NSHK gratulerer med flott prestasjon! 

Selv sier han dette om egen innsats: “We competed in this year’s world championship event finishing in 4th position in. It was a brilliant trail. My team of 6 Siberian huskies are between the ages of 2 – 4 years old and we hope to be racing again in next year’s competition where ever that may be”.

Melding fra valgkomiteen

Valgkomiteen i Norsk Siberian Husky Klubb er godt i gang med forberedelsene til årets årsmøte, og vi trenger fremdeles kandidater til klubbens komiteer.
Jeg vil minne om at klubbens medlemmer kan komme med forslag til alle posisjoner som er på valg, både til komiteene og til styret, og vi oppfordrer alle til å melde inn kandidater til valgkomiteen 🙂

Hilsen Valgkomiteen v/Jeger Bjørnson

Årsmøte 2023

Kjære medlem i NSHK

Årsmøtet i NSHK vil i år bli avholdt digitalt onsdag 24. mai om ettermiddagen/kvelden. Nøyaktig tidspunkt og praktisk informasjon vil komme i innkallingen i begynnelsen av mai. 

Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest onsdag 19. april. E-post er å foretrekke: post@siberian-husky.net.

Vennlig hilsen 

for styret i NSHK

Gro Britt Skarseth, sekretær