Om NSHK

Klubbens formålsparagraf
Klubbens formål er å fremme interessen for den registrerte Siberian husky som trekkhund og bidra til at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretaes og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

Historie
Norsk Siberian Husky Klubb ble stiftet i 1972, og deretter vokste interessen for rasen og hundekjøring ganske raskt. Klubben var på sitt største under første del av 80-tallet, (ca. 700 medlemmer) men etter at det ble tillatt å konkurrere med blandingshunder i sledehundløp i 1985 (slik man gjorde i sportens hjemland USA), sank medlemstallet i det flertallet av aktive kjørere gikk over til blandingshunder. Fra 2005 har interessen for siberien husky vært økende, noe vi ser på antall medlemmer (648 medlemmer i 2022) og økt antall registrerte valpekull (498 registreringer i 2021).

Sledehundkjøringens vugge
Det var i Norsk Siberian Husky Klubb sporten «nome-kjøring», senere omdøpt til sledehundkjøring, hadde sin vugge i Norge. Det er denne typen hundekjøring siberians er skapt for. Mens den tradisjonelle nordiske hundekjøringen går ut på å følge hundespannet på ski (som oftest fra 1–5 hunder) benytter man seg i sledehundkjøringen av en slede der kjøreren står bakpå meiene som på en spark. Antall hunder man konkurrerer med i Norge er 2-spann, 4-spann, 6-spann, 8-spann og åpen klasse (fra 12 hunder og oppover).

Siberian husky på løp og som turkamerat
Selv om andre hundetyper enn de registrerte rasene dominerer sporten, kan man med gode siberian huskier, og med riktig trening og stell, hevde seg med renraset spann i mellom- og langdistanseløp. Dette burde være en utfordring for siberian huskykjørerne. Ellers er siberian huskyen en utmerket turkamerat for friluftsmennesker. Mange av våre medlemmer har sin siberian husky som turkamerat.

Medlemsblad og sosiale medier
Selv om kun en liten del av medlemmene er aktive med løpskjøring, er alle små klubber, som Norsk Siberian Husky Klubb, avhengig av et jevnt medlemsantall for at kontingentinntekten skal kunne sikre et visst aktivitetsnivå. Det viktigste for medlemmene er Huskybladet, som for mange er det eneste bindeleddet til klubben. Bladet er en stor utgiftspost, men styret ser på utgivelsen av bladet som en viktig prioritet. I de senere årene har imidlertid internett tatt over mye av informasjonsfunksjonen som bladet stod for før i tiden. På klubbens nettside, og på Facebook formidles invitasjoner, forespørsler, etterlysninger og resultater kjapt. NSHK har også en side på Instagram.

Klubben trenger sine medlemmer
Det trengs entusiastiske mennesker til å ta seg av en raseklubb og gjøre en innsats for å ivareta denne  flotte hunderasen også i fremtiden. Det er mer inspirerende å holde på med hunder hvis det finnes et miljø der man kan søke kunnskap, ha det moro, treffe likesinnede, konkurrere etc. Klubben trenger deg også!

Les mer om aktiviteter innen Norsk Siberian Husky Klubb

Les mer om medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb

Kontakt
Organisasjonsnummer: 898611752
Postgirokonto: 0530 23 47060
Vipps: 708132
IBAN: NO79 0530 2347 060
SWIFT/BIC: DNBANOKK
E-post: post@siberian-husky.net
Spannskjema: trekkhundprover@siberian-husky.net