Årsmøte

Årsmøtepapirer (innkalling og referat)
Innkalling med sakspapirer, årsmøte 2024
Valgkomiteens innstilling 2024
Referat Årsmøte 2023
Revisjonsberetning for 2022
Innkalling med sakspapirer, årsmøte 2023
Referat årsmøte 2022
Innkalling med sakspapirer. Årsmøte 2022
Referat årsmøte 2021
Innkalling med sakspapirer, Årsmøte 2021 
Referat Årsmøte 2020
Innkalling og alle sakspapirer Årsmøte 2020
Referat fra ekstraordinært årsmøte okt 2019
Innkalling til ekstraordinært årsmøte okt 2019
Referat fra årsmøte 2019
Innkalling til årsmøte 2019
Bekjentgjøring av dato for årsmøte 2019
Korrigert referat fra ekstraordinært årsmøte feb 2019
Referat fra ekstraordinært årsmøte feb 2019
Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøte feb 2019
Fullmakt til ekstraordinært årsmøte feb 2019
Innkalling til ekstraordinært årsmøte feb 2019 og fullmakt
Referat fra årsmøte 2018
Innkalling til årsmøte, sakspapirer og valgkomiteens innstilling
Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal
De tre lovene, ny, gammel og mal i ett dokument
Kunngjøring av årsmøtedato 2018
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2017
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2017
Innkalling til årsmøte 2017
Sverige SH-cupen
Fullmakt 2017
Kunngjøring av årsmøtedato 2017
Referat fra årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte 2016
Fullmakt 2016
Kunngjøring av årsmøtedato 2016
Referat fra årsmøte 2015
Innkalling og årsmøtepapirer 2015
Budsjett
Innkalling og rapporter fra styre og komiteer
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2014
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sep 2014
Referat fra årsmøte 2014
Innkalling til årsmøte 2014
Rapporter fra styre og komiteer 2014
Budsjett
Revisorberetning
Saksliste til årsmøtet 2014
Valgkomiteens innstilling
Kandidater på valg
Referat fra årsmøte 2013
Agenda for årsmøtet 2013
Årsbudsjett
Redigert budsjett
Resultat
Valgkomiteens innstilling
Referat fra årsmøte 2012
Referat fra årsmøte 2011

Referat fra styremøter

Gå til egen side for referat fra styremøter