Bli medlem

Ved innmelding i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) blir man også automatisk medlem av Norsk Kennel Klub (NKK) og tilknyttet det organiserte Hunde-Norge. Dersom du eller din familie har en hund (eller flere) er det mest praktisk at den som er registrert som eier av hunden også tegner medlemskap i NSHK.

Medlemskap tegnes via NKKs nettsider. Dette gjelder kun for standard medlemskap, kode 40 hovedmedlem. Dersom du/dere ønsker andre typer medlemskap, husstandmedlem (forutsetter ett hovedmedlem på samme bostedsadresse) eller andre endringer, send en mail til post@siberian-husky.net.

Betaling/endring av medlemskap
Endring og betaling av medlemskap gjøres via «Min side» på NKKs nettsider (eller send mail til post@siberian-husky.net). Her får du en oversikt over dine medlemskap og kan betale kontingenten med ditt bankkort (VISA/MasterCard). Betalingen blir registrert i løpet av et par minutter og du er deretter berettiget til å melde deg på NKKs aktiviteter til medlemspris (ofte til 50% rabatt).

Medlemskap i NSHK (og NKK) følger kalenderåret. Man er ikke å betrakte som medlem før betalingen er gjennomført.

Priser for medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (gjeldende fra 2023)

Hovedmedlem*663 kr 
Hovedmedlem*, utlandet713 kr 
NYTT MEDLEM/NY EIER*563 krmå bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
Nytt medlem*563 kr*vervet av oppdretter
Husstandmedlem50 krpr person, koblet mot et hovedmedlem med samme adresse. Hvert husstandsmedlem får eget medlemsnummer og samme rettigheter i både NSHK og NKK. Må bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
Juniormedlem*563 krMå bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
   
*inkl grunnkontingent til NKK på 313,-