Bli medlem

Ved innmelding i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) blir man også automatisk medlem av Norsk Kennel Klub (NKK) og tilknyttet det organiserte Hunde-Norge. Dersom du eller din familie har en hund (eller flere) er det mest praktisk at den som er registrert som eier av hunden også tegner medlemskap i NSHK.

Medlemskap tegnes via NKKs nettsider. Dette gjelder kun for standard medlemskap, kode 40 hovedmedlem.
Oppdrettere kan sende inn liste over valpekjøpere som er interessert i å bli medlem med kr 100 i rabatt når de har kull. Da må medlemsansvarlig legge de inn manuellt.
Fra 2024 er det slutt på den såkalte Messerabatten.

Dersom du/dere ønsker andre typer medlemskap, husstandmedlem (forutsetter ett hovedmedlem på samme bostedsadresse) eller andre endringer, send en mail til post@siberian-husky.net.

Betaling/endring av medlemskap
Endring og betaling av medlemskap gjøres via «Min side» på NKKs nettsider. Her får du en oversikt over dine medlemskap og kan betale kontingenten med ditt bankkort (VISA/MasterCard). Betalingen blir registrert i løpet av et par minutter og du er deretter berettiget til å melde deg på NKKs aktiviteter til medlemspris (ofte til 50% rabatt).

Medlemskap i NSHK (og NKK) følger kalenderåret. Man er ikke å betrakte som medlem før betalingen er gjennomført. Fra 1. sept er det halv pris på grunnkontigent til NKK og halv pris på NSHK kontigenten

Husk å oppdater på Min Side om du bytter adresse, e-post eller tlf nr!

Priser for medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (gjeldende fra 2024)

Hovedmedlem*683 kr 
Hovedmedlem*, utlandet733 kr 
NYTT MEDLEM VERVET AV OPPDRETTER*583 krmå bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
Nytt medlem*583 kr*vervet av oppdretter
Husstandmedlem50 krpr person, koblet mot et hovedmedlem med samme adresse. Hvert husstandsmedlem får eget medlemsnummer og samme rettigheter i både NSHK og NKK. Må bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
Juniormedlem*583 krMå bestilles via medlemsansvarlig, mail til post@siberian-husky.net
   
*inkl grunnkontingent til NKK på 333,-