Lokallag

Deltagelse på arrangementer i regi av lokallagene er en fin måte å bli kjent med andre eiere av siberian husky og miljøet. Informasjon om hvert enkelt lokallags aktivitet finner du via det enkelte lokallags facebookgruppe. Ta kontakt med kontaktpersonen, dersom du ikke finner gruppen, så vil du bli invitert inn. Hvert enkelt lokallag har en egen gruppe hvor informasjon om aktiviteter blir presentert. Folk møtes til turer, utstillingstrening, telttur osv.

Lokallag Oslo og Akershus
Brit Berntsen Reinsli
Anne Spangen
915 94 025
926 36 346
bbr@hardinginvest.no
anne.spangen@gmail.com
 
Lokallag Hamar og Omland
Birgit B. Alhaug
Gitte B. Alhaug
905 39 766
980 79 735
birgitbordvik@gmail.com
gitte-ba@hotmail.com
 
Lokallag Hordaland og Rogaland
Toril Wiik Johansen902 83 977shtolla@gmail.com
 
Lokallag Troms
Madeleine Hanssen
Rita Kramvig
417 65 874
959 29 744
Madeleinehanssen@hotmail.no
rkramvig@hotmail.com
  
Lokallag Telemark 
Marianne Larsen473 01 422toyalarsen@hotmail.com

På NSHKs årsmøte 24. mai 2014 ble det vedtatt følgende: “Lokallag kan dannes i områder/regioner der det er fem (5) medlemmer, eller flere, som ønsker å danne lokallag. Lokallaget må velge en kontaktperson som skal være den styret i NSHK korresponderer med. Lokallag(ene) kan søke styret om økonomisk støtte til aktiviteter, også oppstartsmøte/aktivitet. Dersom det ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag, kan likevel et medlem fungere som kontaktperson i området/regionen. Kontaktpersonene må si seg villige til å stå med telefonnummer og e-postadresse på NSHK sin hjemmeside.