Oppdatert invitasjon til vintersamling, info om påmelding og Johnsgårds meny i uke 8

Oppdatert invitasjon til vintersamlingen ligger nå under invitasjoner:

https://www.siberian-husky.net/w/wp-content/uploads/2023/01/Invitasjon-til-vintersamling-2023.pdf

Påmeldingen til Vintersamlingens løp 2023:
Vennligst meld på tidlig slik at vi i arrangørstaben får en så god oversikt som mulig. Har du spørsmål ta kontakt med løpsleder Line Løw på enten epost line.low@medisin.uio.no eller 92821979.
https://www.siberian-husky.net/pamelding/2023/vintersamling/

Vel møtt! 

Johnsgårds meny og priser under vintersamlingen finner dere her:

Styret informerer: FCI sitt standpunkt angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet

Som et ledd i arbeidet i DNA gruppa, har Norsk Kennel Klub (NKK) vært rådspurt i forbindelse med det som har vært kalt Siberian Husky-genomet og diskusjonene rundt hvorvidt man kan bestemme raserenhet ved kommersielle DNA-tester. Foreløpig har vi fått et svar fra NKK som videreformidler General Committee i Federation Cynologique Internationale (FCI) sitt standpunkt: 

«Forskjellige internasjonale laboratorier som er spesialisert i genetikk har konstatert at ulike DNA-genetiske studier, utførte på forskjellige raser med tanke på å vise at hundene var raserene, er ubrukelige. Mellom 70-80% av rasene har hatt en lignende genetisk sammensetning siden rasenes dannelse, og ca 15-20% har en direkte genetisk lenke med egen rase. Det kan derfor konkluderes med at ulike studier på kommersiell DNA-testing ikke hjelper til med å fastslå om hunder er raserene, og at det ikke under noen omstendigheter er mulig å identifisere genene fra nærmeste opphav, da man kan finne gener fra raser som har vært brukt i dannelsen av rasene». 

(Uttalelsen fra FCI var opprinnelig på engelsk, og orginalteksten ligger under her.) 

NKK har informert om at de vil løfte problemstillingen i Nordisk Kennel Unions DNA-gruppe som skal ha møte i mars 2023. Saken er også planlagt behandlet i Svenska Kennelklubbens avlskomité i deres møte 19 januar 2023.

Opprinnelig tekst / uttalelse fra FCI:

_”Different laboratories specialized in genetics, worldwide, stated that various DNA genetic studies, carried out on different breeds in order to show that the dogs were purebred, are useless.  Indeed, between 70 and 80% of the breeds have been having a similar genetic make-up since their creation and an approximate 15-20% keep a direct genetic link with their own breed.  It can therefore be concluded that the various studies on commercial DNA testing do not help in confirming that dogs are purebred and under no circumstances are able to identify the genes of immediate ancestors, as you can find the genes of the breeds that were used for their creation__.”

NSHKs DNA- gruppe har avholdt sitt første møte

Søndag 27.11.22 hadde DNA-gruppa sitt første møte. Referat kommer. Men til informasjon for medlemmer av NSHK kan vi oppsummere møtet i tre hovedpunkter:

1) Det er enighet om å undersøke nærmere de resultater som har kommet fra DNA-testing fra Embark.

2) Det er enighet om å innhente informasjon fra ulike genetikere og eksperter, både nasjonalt og internasjonalt.

3) Det er enighet om at det ikke er snakk om å avregistrere SH, men basert på den informasjonen som vi innhenter og skal behandle, skal gruppa komme med en anbefaling til NSHK om videre arbeid.

Gruppa skal møtes igjen onsdag 4 januar. 

Eventuelle innspill til gruppa sendes på e-post til post@siberian-husky.net

WSA World Trophy Races Sprint (World Cup) 

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har meldt inn de renrasede sprintklassene på Hamar Hundekjørerfestival 7.-8. januar 2023 som et WSA World Trophy løp som gir poeng i WSA World Trophy rangeringen.

For å kunne delta i WSA World Trophy rangeringen må man ha et gyldig WDL-nummer (WSA Racing License). Ta kontakt med sportsfaglig leder i NSHK Line Løw for søknad om WDL-nummer. Dette må man gjøre i god tid før man starter på løpet. Frist for å be om WDL er 28 desember. For at en klasse skal bli godkjent som en World Trophy klasse så må det være minst 5 startende, men ikke alle i klassen trenger å ha et WDL nummer eller være med på rangeringen. 

På Hamar Hundekjørerfestival vil disse klassene gi World Trophy poeng: 

Skijoring/Snørekjøring, Sled 2-dog RNB, Sled 4-dog RNB, Sled 6-dog RNB, Sled 8-dog RNB og Sled unlimited class RNB (merk at 6-spann, 8-spann og åpenklasse gjelder kun Siberian Husky, mens snørekjøring, 2-spann og 4-spann også gir poeng for de øvrige 5 polarhundrasene). Dessverre er det ikke poeng for juniorer enda.

Ved spørsmål og for WDL ta kontakt med Line Løw på epost: line.low@medisin.uio.no

2 gull til Veronica Strand i WSA barmarks-VM

NSHK gratulerer Veronica Strand med to gull til Norge i WSA barmarks-VM i Belgia.

Gullmedalje både i sykkel med en hund (Huskyville’s Østmarka Hegre/Java) og sparkesykkel med to hunder (Gråbeintunets Marge og Gråbeintunets Dakota). Hurra for Veronica og hundene Java, Marge og Dakota !

(bilde for illustrasjon. Foto: Kjell Ek)

NSHK gratulerer siberian huskyen Tuna og eier Ann-Jonette Friberg med tittelen Årets Dyrehelt!

NSHK gratulerer siberian huskyen Tuna og eier Ann-Jonette Friberg med tittelen Årets Dyrehelt!

Foto: Kurt Jarnes

Tekst: Ann-Jonette Friberg:

På lørdag 29.oktober 2022 ble den aller første dyregallaen i Norge arrangert.

Tuna var nominert i kategorien Årets Dyrehelt for hennes jobb som terapihund og hun vant!

Jeg har fått spørsmål om hva ved Tuna som gjorde at noen nominerte henne og hvorfor hun vant.

Tuna er utdannet terapihund og har jobbet siden vi startet reisen som besøkshund i 2015 med å være gledesspreder, gi mestring, øke sosial kompetanse, og å være en varm pels også ved livets slutt.

Hun har jobbet på sykehjem, i barnehager, med unge med funksjonsnedsettelse, unge med selvskading og på universitet i forbindelse med eksamen og på verdensdagen for psykisk helse.

Tuna er en utrolig dyktig trekkhund som går på foran sleden uavhengig av vær og vind, og det samme fokuset som der har hun tatt med seg i jobben som terapihund. På samme måte som hun kan løpe foran sleden i timesvis uten å la seg distrahere, kan hun ligge i armkroken og se på søndagskrim på sykehjemmet til de som ikke orker være med på felles aktiviteter, eller ha tålmodighet med triks sammen med de som har litt problemer med å utrykke seg eller balansere seg selv.

Hun er et utrolig vennlig vesen, og jeg har opplevd at skjærer har kommet inn i heimen og spist av matskålen sammen med henne. Jeg har også kommet ut fra teltet på fjellet og funnet henne sovende sammen med en sau, og jeg har ikke tall på hvor mange av venners katter, som enten ikke er vant med hund eller er redd, som hun blitt venner med.

Når hun får på seg arbeidstegnet, går hun seriøst inn i jobben og er veldig opptatt av at alle skal hilses like høflig og lenge på, og hun har en tålmodighet jeg sjeldent har opplevd når det gjelder å få kos.

Redde barn i barnehager bruker partytrikset hennes som er å la de få sniffe på tåfis. Det bruker alltid bety høylytt fnising, og en hund som har tåfis kan umulig være skummel . I barnehager har hun jobbet mest med å lære barn hvordan hilse på en hund på en god måte, og hva hunder liker og ikke liker.

Hun har også vært en god representant for at det ikke er rasen, men individet, og har vært med på EU- prosjekt i Polen. Mange på forelesninger i alt fra Island til USA har sett bilder av henne i jobb som jeg har skjønt har skapt litt dialog ( i USA er polarhunder i flere områder ikke tillatte som terapihunder) og en økt forståelse av at det er testingen i forkant som avgjører om hunden er egnet som terapihund eller ei.

Tuna vant på 11 års dagen sin!

Tuna er sertifisert terapihund gjennom Norges Miljø-og Biovitenskalige Universitet (NMBU) og Dyrebar Omsorg.

Høstsamlingen 2022, påmeldingsskjema

Høstsamling 2022 – lenke til påmeldingsskjema

Det er nå mulig å melde seg på barmarksløpet på høstsamlingen – se lenke til påmeldingsskjema nedenfor. Merk at skjemaet stenger onsdag 5. oktober kl 20:00. De som etteranmelder seg må gjøre det i sekretariatet fredag 7. oktober og vil bli belastet 150 kr ekstra. Etteranmeldte vil også starte sist.

Påmeldingslenke her:

http://siberian-husky.net/pamelding/2022/hostsamling/

Norwegian NO English EN