Oslo Dog Show 17.-20. november 2022

Veronika Olijnyk, leder i Arrangementskomiteen skriver følgende:

Vi skal i år ha stand under Oslo Dog Show og trenger hjelp med alt som skal fikses. Rigge standen, stå på standen og rigge den ned. Håper folk kan hjelpe til!

Her kan dere lese litt om messen.

Hold av datoene, og meld fra til Veronika veronikaolijnyk@gmail.com hvis du har anledning til å bidra!

Mer info kommer når det nærmer seg.

Karsten Grønås oppnevnt som delegat til FCIs sledehundkomité

Norsk Kennel Klubs Sportshundkomité har oppnevnt nye delegater til FCIs (Fédération Cynologique Internationale) sledehundkomité.

Karsten Grønås, som har sittet i komiteen som vår representant, har takket ja til å fortsette, og han er nå oppnevnt for en ny periode.

Gratulerer og takk til Karsten som igjen stiller opp som representant både for Norsk Polarhundklubb, Norsk Alaskan Malamute Klubb og Norsk Siberian Husky Klubb i FCIs sledehundkomité.

Lykke til med vervet!

Foto: Vargevass Siberian Huskies

Styret informerer

NSHKs årsmøte 2022 har bedt styret om å utarbeide følgende retningslinjer/regler som nå også er å finne under “Lover” på hjemmesiden:

Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NSHK:

Æresmedlemmer kan bli foreslått av alle medlemmer i NSHK. Dog, man kan ikke foreslå seg selv. Forslaget skal sendes inn som en sak til årsmøtet. Styret vil vurdere forslaget opp mot følgende kriterier før det blir tatt inn på sakslisten til årsmøtet:

Har vært medlem i NSHK i 20 år eller mer.
Har utmerket seg i verv i klubben i 10 år eller mer. Har bidratt sterkt til:

• økt aktivitet i NSHK, enten i form av utvidelse av eksisterende arrangementer, eller ved å lage nye arrangementer som har vist seg levedyktige over tid

• forbedring av regelverk og rutiner for aktivitet og drift av klubben
• gjennomføring av prosjekter som har bidratt til økt kunnskap om bruk, helse og avl av

Siberian Husky
• positiv eksponering av Siberian Husky gjennom opprettelse/deltakelse i lokallag og på messer • aktivt samarbeid mot NKK, de andre polarhundklubbene og Norges Hundekjørerforbund

Har egne meritter med Siberian Husky både som brukshund og utstillingshund.

Årsmøtesak 6.6-2022: regler for fordeling av reisestøtte til langveisfarende som hjelper til i NSHK:

Følgende tekst er klippet fra årsmøtereferat, 2022:

Det ble lagt inn kr 20 000 i budsjettet for 2023 for reisestøtte til medlemmer som kommer langveisfra, og som hjelper til f.eks. under messer og samlinger, eller tar verv i klubben. Styret ble bedt om å utarbeide regler for hvordan reisestøtten skal fordeles.

Styret har kommet frem til følgende retningslinjer for fordeling av reisestøtten:

• Intensjonen med forslaget er å gi reisestøtte til medlemmer i nord som ellers ikke har råd til å delta på NSHK aktiviteter. Samtidig er dette en begrenset pott, slik at styret har funnet det nødvendig å trekke en grense ved Saltfjellet, altså at alle medlemmer nord for Saltfjellet er kvalifiserte til denne støtten.

• De som ønsker støtte må søke om dette i forkant, senest to uker før arrangementet.
• NSHK dekker opp til 3/4 av reisekostnadene med et tak på kr. 5000 pr søker.
• Støtten fordeles så langt budsjettet rekker. Altså førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Høstsamling 2022 på Sataslåtten, Ål

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til høstsamling på Sataslotten i Ål 7.-9.oktober 2022.

Alt er ikke helt spikret enda, så detaljert informasjon kommer når alt er klart.
En del medlemmer bruker å ankomme Ål allerede torsdagen, men kjøremøtet er fredag kl 20.00, og fra kl 20.15 er det fremvisning av vaksinekort og registreringspapirer.

Lørdag starter huskysprinten kl 10.00.

Velkommen til en hyggelig samling!

Hilsen oss i Arrangementskomiteen, Sportskomiteen og Styret

Søknad om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp over 200 km

I tråd med årsmøtevedtaket fra 2021 gis anledning til å søke om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp. Sportskomiteen har utarbeidet et skjema som skal brukes som søknad og som skal sendes sportskomiteens leder på epost innen 1. juni. Styret har fattet vedtak om at enkelte krav må være oppfylt for å få støtte. Flere av kravene er basert på erfaringer fra andre klubber som f.eks Oslomarka Trekkhundklubb (som også har en støtteordning). Styret har fattet vedtak om at støtte gis opp til 60% av startkontingent. Ved mange søkere vil det brukes en fordelingsnøkkel. Send inn skjema og vi skal behandle søknaden så raskt som mulig (etter at fristen har gått ut).

Skjema i pdf finner du her

Skjema i word finner du her

Sportsfaglig leder

Line Løw

line.low@medisin.uio.no

Norwegian NO English EN