Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, administrasjon/medieansvarlig, trekkhundprøveansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Arbeidsinstrukser for styre og komiteer finnes her

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

LederLine M. Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979line.low@medisin.uio.no
NestlederGeir Rønning
Postboks 35, 2959 Røn
909 12 891g-roenni@online.no
SekretærGro Britt Skarseth
Nordskogbygdvegen 626
2410 Hernes
990 11 455post@siberian-husky.net
KassererIvar Hordnes
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
924 31 379ivarh567@gmail.com
Adm/mediaRikke Bergendahl
Revestien 17,
Trekkhundprøve-ansvarligCecilie Isaksen
Løkenlivegen 6, 2150 Årnes
975 59 664trekkhundprover@siberian-husky.net
RedaksjonskomiteenHåvard Storli
Dyringveien 33, 1385 Asker
416 85 856storli@mac.com
SportskomiteenSaskia van Es
913 79 931saskia_ve90@hotmail.com
ABU-komiteenMarcus L. Smestad
Folldalsvegen 5113. 2582 Grimsbu
930 08 946marcus.smestad@gmail.com
Arr-komiteenVeronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4, 2850 Lena
977 29 662veronikaolijnyk@gmail.com
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen: huskybladet@gmail.com
L Håvard Storli
1385 Asker
416 85 856storli@mac.com
M Linn-Elise Mindt (redaktør)
2412 Sørskogbygda
454 84 997linnemindt@hotmail.com
M Johanne Sundby
2386 Brumunddal
905 58 704johanne.sundby@medisin.uio.no
M Wiebke Höfers
2412 Sørskogbygda
968 69 346wiebke277@gmail.com
M Toril Wiik Johansen
5173 Loddefjord
902 83 9777mhusky@gmail.com
M Brit Berntsen Reinsli
0861 Oslo
915 94 025bbr@hardinginvest.no
 
Webmaster
Runar G. Simonsen
2387 Brumunddal
916 50 299webmaster@siberian-husky.net
 
Sportskomiteen 
L Saskia van Es
2450 Rena
913 79 931saskia_ve90@hotmail.com
M Atle Eikevik
6856 Sogndal
952 81 077atle@stjernebygg.as
M Jo Arne Brustugun
2690 Skjåk
950 26 296joarne-b@online.no
M Marte K. Rotefoss
2840 Reinsvoll
415 16 130rotefoss@gmail.com
M Ingvild Aalberg Jørgensen
1408 Kråkstad
959 93 326in-joerg@hotmail.com
M Bjørn-Inge Bekkavik
3737 Skien
928 92 313bjorn_be@hotmail.com
M Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal
900 29 092blingsen@gmail.com
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
L Marcus L. Smestad
2582 Grimsbu
930 08 946marcus.smestad@gmail.com
M Birgit Alhaug
2315 Hamar
905 39 766birgitbordvik@gmail.com
M Saskia Van Es
2412 Sørskogbygda
saskia_ve90@hotmail.com
M Lena Sparbo Vanvik
2054 Mogreina
911 06 732lena_lund@hotmail.com
M Rikke Bergendahl
2016 Frogner
416 08 811ri-ber@online.no
M Håvard Okstad
7357 Skaun
977 75 797Howard-ok@hotmail.com
M Ingeborg Elise Kjønsberg-Mikalsen
7357 Skaun
902 84 389ingeborg-elise@hotmail.com
Vara Hågen Bjørgum valpeformidler
7514 Stjørdal
951 01 034valpeformidler@siberian-husky.net
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk
2850 Lena
977 29 662veronikaolijnyk@gmail.com
M Christian Platou
2340 Løten
949 82 755chplatou@gmail.com
M Ine Marie Pedersen
7391 Rennebu
908 08 050ine-pedersen@live.com
M Gitte Alhaug
2315 Hamar
980 79 735gitte-ba@hotmail.com
M Kaya Slettemark
3188 Horten
478 63 171kaya.slettemark@gmail.com
M Margareth Berentzen
8663 Mosjøen
402 24 613margbere@gmail.com
 
Revisor Trond Hafel
2657 Svatsum
416 44 710tro-haf@online.no
Vara Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal
900 29 092blingsen@gmail.com
 
Valgkomiteen
L Jeger Bjørnson
2280 Gjesåsen
400 78 857bjornson.jeger@gmail.com
M Asbjørn Hundere
2386 Brumunddal
478 28 259ahundere@hotmail.no
M Wenche Ulleberg-Bøhmer
2030 Nannestad
483 98 716Ulleberg.bohmer@gmail.com
Vara Terje Frode Bakke
2092 Minnesund
63 96 86 66 / 911 66 476frode@isslottet.com