Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, administrasjon/medieansvarlig, trekkhundprøveansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Arbeidsinstrukser for styre og komiteer finnes her

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder

Line Løw
Engene 152,
1540 Vestby

Nestleder

Geir Rønning
Postboks 35,
2959 Røn

Sekretær

Gro Britt Skarseth
Norskogbygdvegen 626,
2410 Hernes

Kasserer

Ivar Hordnes

Stårputtveien 37,
0891 Oslo

Adm/media

Rikke Bergendahl
Revestien 17, 2016
Frogner

Trekkhundprøve-
ansvarlig

Cecilie Isaksen
Løkenlivegen 6,
2150 Årnes

Redaksjonskomiteen

Brit Berntsen Reinsli
Peder Ankers vei 7,

0861 Oslo

Sportskomiteen

Saskia van Es
Ulvåveien 108,

2450 Rena

ABU-komiteen

Marcus L. Smestad
Folldalsvegen 5113,

2582 Grimsbu

Arrangements-
komiteen

Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4,

2850 Lena

Redaksjonskomiteen

Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen: huskybladet@gmail.com

L Brit Berntsen Reinsli (redaktør)
Peder Ankers vei 7,

0861 Oslo

M Johanne Sundby
2386 Brumunddal

M Cathrine Rosseid
2450 Rena

M Toril Wiik Johansen
5173 Loddefjord

M Håvard Storli
2410 Hernes

M Ingeborg Elise Kjønsberg-Mikalsen

7357 Skaun

Webmaster


Runar G. Simonsen


Sportskomiteen

L Saskia van Es
Ulvåveien 108,

2450 Rena

M Atle Eikevik
6856 Sogndal

M Wiebke Höfers
2485 Rendalen

M Kristine Skustad
2072 Dal

M Silje Nygaard
5239 Rådal

M Bjørn-Inge Bekkavik
3737 Skien

M Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal


Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)

L Marcus L. Smestad
Folldalsvegen 5113,

2582 Grimsbu

M Birgit Alhaug
2315 Hamar

M Peter Kay-Kujawski
2410 Hernes

M Lena Sparbo Vanvik
2054 Mogreina

M Wenche Ulleberg-Bøhmer
2030 Nannestad

M Håvard Okstad
7357 Skaun

M Nina Pedersen
2350 Nes på Hedmarken

Vara Hågen Bjørgum valpeformidler
7514 Stjørdal


Trekkhundprøvekomiteen

L Cecilie Isaksen
Løkenlivegen 6,
2150 Årnes

975 59 664

M Jens Fladerer
2839 Øvre Snertingdal

942 99 962


Arrangementskomiteen

L Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4,

2850 Lena

M Christian Platou
2340 Løten

M Ine Marie Pedersen
7391 Rennebu

M Andrine Bordvik Alhaug
2315 Hamar

M Klaus Østmark
2485 Rendalen

M Berit Merete Øien
2322 Ridabu

M Morten Mandfloen
1529 Moss

Revisor Trond Hafel
2657 Svatsum

Vara Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal


Valgkomiteen

L Jeger Bjørnson
Vestre Gjesåsveg 821,

2280 Gjesåsen

M Asbjørn Hundere
2386 Brumunddal

M Gitte Alhaug
2315 Hamar

Vara Terje Frode Bakke
2092 Minnesund