Helse

Informasjon fra Norsk Kennel Klub:
Nytt system for registrering av arvelig klinisk sykdom


Av Maria Kjeldaas Johannessen, Veterinær, Helseavdelingen

Har hunden din fått en sykdom som er arvelig, eller antatt arvelig? Da er det viktig at du får diagnosen registrert i Dogweb. Tilgjengelig informasjon om arvelig sykdom på individer og innen linjer er svært viktig for oppdrettere. Raseklubbene er også interessert i hvilke sykdommer som diagnostiseres på «deres» raser.

Til nå har det bare vært mulig å registrere resultater fra screeningundersøkelser (undersøkelser tatt uavhengig av mistenkt sykdom) i NKKs database Dogweb. Imidlertid er mange andre sykdommer minst like viktige å ta hensyn til i avlen. Høsten 2017 åpnet Norsk Kennel Klub (NKK) et system hvor veterinærer kan registrere arvelig eller antatt arvelig klinisk sykdom på hund. Hensikten med systemet er å lage et avlsverktøy. Eiere og oppdrettere har nå en mulighet til å være åpne om sykdom på sine linjer, og få registrert dette på en måte som gjør informasjonen lett tilgjengelig via NKKs database DogWeb.

Hvorfor registrere sykdom?
Registrering av arvelig klinisk sykdom vil være viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Når helsedata på ulike individer og linjer er lett tilgjengelig, vil det være enklere å planlegge en sunn avl. Registrering av arvelig klinisk sykdom vil også kunne gi raseklubbene en pekepinn på hva de bør ta hensyn til i framtidig avlsarbeid. Dermed vil dette systemet kunne gi helsemessig gevinst hos de ulike rasene. Det er også en unik mulighet for oppdrettere som ønsker å vise at de setter helse først i avlsarbeidet. Det er imidlertid viktig at det registreres så mange diagnoser som mulig, for at verktøyet skal bli godt.

Krav til registrering
For å registrere diagnosen, må sykdommen være antatt arvelig. Sykdommen må ha betydelig effekt på hundens livskvalitet, og kreve livslang medisinering eller operasjon. Eksempler på slike diagnoser er atopi, hypotyreose, syringomyeli, entropion, albueledddystrofi (AD), brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) etc, etc.

Diagnosen må være sikker
Før diagnosen kan registreres må eier signere en bekreftelse (evt kan fôrvert etter intern avtale signere for eier), hvor han/hun godkjenner at veterinæren offentliggjør diagnosen. En automatisk utfylt bekreftelse kan signeres hos veterinæren underveis i registreringen, eller du kan fylle ut skjema som ligger nederst i denne teksten, og ta med til veterinæren.

Hva har diagnosen å si for eier/oppdretter?
Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i et dårlig lys. Dette tilbakevises på det sterkeste. En diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier/oppdretter som ønsker å hjelpe til i arbeidet med sunnere hundeavl. En eier/oppdretter som bevisst holder tilbake informasjon, vil virke mye dårligere. Man må huske på at norske hunders framtidige helse og velferd avhenger svært mye av dagens oppdrettere og deres valg av avlshunder. Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse.

Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i registeret for arvelig klinisk sykdom.

Takk for at du tar ansvar for avl og helse hos norske hunder, og bruker de registreringsmulighetene som finnes hos Norsk Kennel Klub.

Skjema for eierbekreftelse (samtykke til registrering) lastes ned her.

Helse- og atferdsundersøkelse for Siberian Husky

Helse- og atferdsundersøkelsen for Siberian husky er gjennomført på oppdrag av Norsk Siberian Husky Klubb av professor Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolener og ble sluttført 23.10.2016. Rapporten er en kombinasjon av tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/hyppige registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Last ned helseundersøkelsen HER