Infobrosjyre:
En husky i huset?

Klubbens valpebrosjyre


 

Vi har laget en nyversjon av klubbens brosjyre fra 2013, der tekst og bilder er oppdatert og fornyet. Mye har skjedd på disse årene mht regler og retningslinjer for hundeavl, bruksmerittering har kommet til mm. Mye av teksten i brosjyren finnes også på hjemmesiden, men vi har forsøkt å samle det viktigste i et Pdf dokument. Det er en kombinasjon av raseinfo og tips til nye med rasen/valpekjøpere.