RAS

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene fikk i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. RAS skal være et levende dokument som oppdrettere bør bruke aktivt i avlsarbeidet.

Last ned: RAS for siberian husky

RAS for siberian husky ble godkjent av NKK i april 2017, og er gyldig til 22. april 2022. RAS skal evalueres årlig og revideres hvert femte år.

Innspill til RAS sendes til siberian.husky@klubb.nkk.no