Trekkhundprøver

Resultater fra trekkhundprøver sesongen 2010–2014

Gjeldende resultater
Sesongen 2014
Sesongen 2013
Sesongen 2012
Sesongen 2011
Sesongen 2010

Gamle resultater
Sesongen 2009
Sesongen 2008

Som en forsøksordning ble det innført en administrativt enkel sledehundtest fra sesongen 05-06/ 06-07. Den går kun på å delta i et vist antall løp uten tidskrav. Reglene som gjaldt for disse to sesongene er de samme som 3. premie, fullført, i det nye regelverket som gjelder fra 2007–2008

Sesongen 2007
Sesongen 2006

Samleliste sesongene 2010 – 2014